Nezařazené

Chalupářské starosti

Mnoho vesnic je již navázáno na vodovodní sítě a kanalizaci a čističky odpadních vod. Zde vyvstává problém pro majitele rekreačních chalup, zděděných objektů a podobných stavení, která nejsou v trvalém užívání. Vyplatí se k takovému stavení přípojka pitné vody a kanalizace, nebo ne? To je časté zvažování zejména při rekonstrukcích takových objektů, nebo při zavádění vody a …

Continue Reading